Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs ten kierujemy do pracodawców, którzy zgodnie Art. 2091 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy zobowiązani są do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz do osób, wyznaczonych na podstawie Art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy  do udzielania pierwszej pomocy w swoich zakładach pracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami szkoły.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia osób dorosłych i dzieci. Pozwala  oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej.  

Czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 6 – 24 osób.

Program kursu obejmuje:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby nie związane z medycyną
 • Bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo poszkodowanego w czasie akcji ratowniczej
 • Sprawdzenie przytomności poszkodowanego
 • Metody udrażniania dróg oddechowych
 • Układanie w pozycji bocznej
 • Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
 • Postępowanie w przypadku zatruć
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych,
 • Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków
 • Postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń oraz urazu kręgosłupa
 • Postępowanie w przypadku oparzenia i porażenia prądem
 • Postępowanie w przypadku nagłego zachorowania: zawał serca, astma, padaczka
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu
 • Postępowanie w przypadku utraty przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości

PROGRAM ZAJĘĆ DOSTOSOWUJEMY DO SPECYFIKI DANEGO ZAKŁADU PRACY

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, natomiast Pracodawca otrzymuje zaświadczenie zbiorcze zawierające listę osób uczestniczących oraz program szkolenia.


Strona pobiera pliki cookies do prawidlowego dzialania strony.
Mozesz wylaczyc pobieranie plikow w swojej przegladarce.
Krapkowice.pl - oficjalna strona Krapkowic | © 2011 by BHP Krapkowice. Power by A.I.FIA